Witaj na TOP2.PL | r. Twój adres IP to: 44.192.44.30

Top2Net Sp. z o.o. ul. Różyckiego 1c/pok. 417 51-608 Wrocław tel. (071) 347 90 75 (biuro), (071) 347 90 95 (serwis) fax (071) 347 90 92    ||    Liczba osób odwiedzających : ( 1 )

Systemy alarmowe PARADOX:

Głównym zadaniem systemu alarmowego jest przekazanie informacji o znalezionym zagrożeniu (ruch, zmiana temperatury, otwarcie drzwi, otwarcie okna) aby można było podjąć działania sprawdzające i interwencyjne. Główne elementy systemu alarmowego to:

  • centrala – pełniąca rolę centralnej jednostki sterującej i zarządzającej systemem. Najprostsze centrale przesyłają jedynie sygnał alarmowy bez informacji o pracy systemu. Centrale bardziej zaawansowane mogą dostarczyć informacji o stanie systemu, braku zasilania, czasie załączania i wyłączania systemu, liczby i rodzajach działających czujek itp.;
  • manipulator – umożliwiający sterowanie centralą alarmową oraz jej programowanie;
  • czujki i bariery – mają za zadanie wykrywać i przekazywać do centrali sygnały o zagrożeniu – aktywne reagują na przerwanie wiązki, a pasywne na ruch intruza;
  • sygnalizatory – wewnętrzne sygnalizatory umieszczone w domu, mają za zadanie ogłuszyć włamywacza bardzo głośnym dźwiękiem; zewnętrzne sygnalizatory muszą przyciągnąć uwagę możliwie jak największej liczby osób postronnych;
  • przyciski alarmowe – służą do manualnego uruchamiania systemu alarmowego;
  • dialer GSM – podczas działania alarmu wysyła zawiadomienia do właściciela drogą telefoniczną; sh